Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 12 Integracyjnego w Jaworznie

Praca przedszkola w okresie wakacji

Drodzy Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna:

 

Zarządzenie Nr ED.0050.160.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, w roku szkolnym 2023/2024.

 

Zarządzenie Nr ED.0050.161.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie tymczasowej zmiany miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach miejskich w Jaworznie w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

 

Drodzy Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z zasadami zapisu dzieci do przedszkoli,
które będą pełniły dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024:

 

Zasady zapisu dzieci do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, które będą pełniły dyżur wakacyjny, w roku szkolnym 2023/2024, tj. w lipcu i sierpniu 2024 r.

 

1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna.
2. Na dyżur wakacyjny do przedszkola innego niż przedszkole do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024 należy wypełnić i złożyć przez rodziców/prawnych opiekunów "Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny".
3. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny stanowi załącznik do niniejszych zasad.
4. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wydaje przedszkole, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024.
5. Przyjmowanie "Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny" przez przedszkola dyżurujące odbywa się od 15 maja do 22 maja 2023 r.
6. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur podejmuje jego dyrektor. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, dyrektor może zaproponować rodzicom miejsce w innej, najbliższej placówce pełniącej dyżur w tym czasie, dysponującej wolnymi miejscami.
7. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana 03.06.2024 r.
8. W przypadku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny po upływie terminu wyznaczonego w ust. 5, przyjęcie dziecka może nastąpić pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.
9. Czas pracy przedszkola dyżurującego nie może być dłuższy niż określony w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2023/2024.
10. Za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym rodzice wnoszą opłatę na zasadach określonych w Statucie przedszkola dyżurującego, w tym stawkę żywieniową obowiązującą w przedszkolu dyżurującym w roku szkolnym 2023/2024.
11. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.


Aneta Hartman – dyrektor przedszkola

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-03 02:26przez:
Opublikowano:2022-05-03 18:31przez: Redaktor
Podmiot udostępniający: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 INTEGRACYJNE W JAWORZNIE
Odwiedziny:3267

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.